گردشگری, سفر مدل لباس, عکس, سریال, آهنگ
مجله تاپ ناز / فرهنگ و هنر / 🎞️ فیلم و سریال / داستان قسمت آخر سریال عشق

داستان قسمت آخر سریال عشق

خلاصه قسمت آخر سریال عشق یا A.S.K.

داستان سریال ترکی عشق

جان به همراه ازرا به باشگاهی می رود جان می گوید که من فهمیده بودم که مادرم ما را طرد می کند اینجا را خریدم چک دادم و امروز می خواهیم قرار داد ببندیم. نسلیهان زودتر با دوست جان هماهنگ کرده و دوست جان می گوید که نسلیهان او را تهدید کرده و او دیگر نمی خواهد انجا را بفروشد . جان حسابی عصبی می شود. ازرا که ناراحتی جان را می بیند تصمیم می گیرد که به نزد نسلیهان برود نسلیهان می گوید منتظرت بودم می خواهد برای ازرا چک بنویسد که ازرا می گوید واقعا عاشق جان است قبل از عقد یک قرارداد ازدواج نوشته و به دفتر فرستاده نسیلیهان گیج می شود اجه این قرارداد را قایم کرده بود نسلیهان با دیدن قرارداد که ازرا نوشته بود هیچ پولی از جان نمی خواهد نرم می شود از ان طرف شبنم و کرم هم اشتی می کنند . ازرا با یک نامه جان را ترک کرده و می گوید نمی خواهم تو به خاطر من سختی بکشی. جان به دنبال ازرا می رود و با هم به خانه مادرش می روند. نسلیهان می گوید ازدواج انها را پذیرفته و از طرفی خبر بارداری شبنم را می دهد ازرا شوکه می شود و بعد خیلی خشک به کرم تبریک می گوید همه دور هم هستند که اورهان برادر ناتنی کرم می اید و می گوید من می خواهم یک سری حقیقت بگویم . کرم می رود جلو و می گوید تو می توانستی زندگی ام را بگیری اما ترجیح دادی که خوشبختی ام را بگیری اورهان اسلحه در می اورد کرم با او درگیر می شود یک گلوله به شبنم می خورد و او می میرد کرم هم اسلحه را برمی دارد و به اورهان شلیک می کند و  او را می کشد. مراسم عزاداری است ازرا از دور به تشیع جنازه می رود کرم در زندان است و همش عکس شبنم را می بیند. ازرا به نزد جان می رود جان حسابی داغون است و می گوید ازرا چرا در این شرایط سخت من را تنها گذاشتی که ازرا می گوید که من به تو دروغ گفتم کرم دوست پسر من بود و از اول ما با نقشه وارد شدیم من واقعا عاشقت هستم جان می گوید از اینجا دور شو. ازرا می رود و فیلم با مونولوگ ازرا که می گوید کار ما مثل ساختن خانه شنی بود که به زودی خراب شد و عشق مخصوص بهشتیان بود و ما با کارهایمان اسم عشق را هم الوده کردیم فیلم به پایان می رسد.