دختر شایسته تونس پس از 34 سال انتخاب شد +تصاویر

مراسم تاج گذاری دختر شایسته 2013 تونس شنبه  6 آپریل در هتل طلایی کارتاژ در Gammarth برگزار شد.در این مراسم خانم هبا تالمیدی به عنوان دوشیزه 2013 کشور تونس انتخاب شد.

آخرین مراسم دختر شایسته تونس سال 1978 اجزا شد.در این مراسم ملک نملاغی به عنوان دوشیزه 1978 تونس انتخاب شد.

خانم هبا تالمیدی 22 ساله است، قدش 178 سانتی متر و وزنش 68 کیلو است.او به مراسم دختر شایسته جهان که در اندونزی برگزار می شود اعزام خواهد شد.

دختر شایسته 2013 تونس
دختر شایسته 2013 تونس

دختر شایسته تونس
دختر شایسته تونس
دختر شایسته تونس
دختر شایسته تونس
دختر شایسته تونس
دختر شایسته تونس
دختر شایسته 2013 تونس
دختر شایسته 2013 تونس
دختر شایسته 2013 تونس
دختر شایسته 2013 تونس
مطالب مشابه را ببینید!