دختر شایسته کشور ایسلند انتخاب شد+تصاویر

تلما جانزداتیر بانوی 21 ساله اهل شهر ریکیاویک توانست دختر شایسته 2012 کشور ایسلند را به دست آورد و توانست به مسابقات جهانی راه پیدا کند.

او به سه زبان ایسلندی، انگلیسی و دانمارکی مسلط است.

دختر شایسته

دختر شایسته ایسلند

بانوی شایسته ایسلند

دختر شایسته 2012

مطالب مشابه را ببینید!