مجله تاپ ناز / مطالب جالب / اختصاصی تاپ ناز / درخت کریسمس گودزیلا شکل در ژاپن

درخت کریسمس گودزیلا شکل در ژاپن

این هم ابتکاری جالب که ژاپنی ها برای درخت کریسمس به خرج دادند.

این درخت کریسمس گودزیلا شکل را ژاپنی ها در سال 2000 به معرض نمایش گذاشتند.

 

درخت کریسمس گودزیلا شکل در ژاپن

درخت کریسمس گودزیلا شکل در ژاپن

درخت کریسمس گودزیلا شکل در ژاپن

درخت کریسمس گودزیلا شکل در ژاپن

درخت کریسمس گودزیلا شکل در ژاپن