دوشیزه زمین 2013 هندوستان انتخاب شد +عکس

دوشیزه زمین 2013 هندوستان انتخاب شد +عکس

خانم سوبهیتا دوهلی پالا مقام دوشیزه زمین 2013 هند را به دست آورد.مراسم دوشیزه زمین 24 مارس 2013 در هند برگزار شد.

او 20 ساله است و متولد ویشاکاپاتنام است، هم اکنون در رشته اقتصاد و تجارت مشغول به تحصیل است و همچنین به رقص کلاسیک و شعر نوشتن علاقه دارد.

نکته : هدف از انتخاب دوشیزه زمین ،تلاش برگزیده شدگان در یک سال برای اطلاع رسانی هر چه بیشتر در مورد حفظ محیط زیست است.

قبل از انتخاب دوشیزه زمین، مراسم دختر شایسته 2013 هندوستان هم برگزار شد.

دوشیزه زمین هند
دوشیزه زمین هند

دوشیزه زمین هند
دوشیزه زمین هند
دختر شایسته هند
دختر شایسته هند
دختر شایسته هند
دختر شایسته هند
دختر شایسته هند
دختر شایسته هند
دختر شایسته هند
دختر شایسته هند
مطالب مشابه را ببینید!