زن هندی شوهرش را به خودش می بندد! +عکس

زن هندی شوهرش را به خودش می بندد
زن هندی همیشه شوهرش را به خودش می بندد!

یک زن هندی مجبور است برای مراقبت از شوهر بیمارش، وی را با زنجیر به خود وصل کند.
به گزارش ایران ناز کالیانی داس مجبور است برای مراقبت از شوهر بیمار خود، وی را با زنجیر ببندد. شوهر 65 ساله وی به بیماری روحی مبتلا است و این زن بدلیل مشکلات مالی قادر نیست شوهرش را به مراکز درمانی بفرستد.
کالیانی برای تأمین مخارج زندگی مجبور است همسر بیمارش را نیز با خود ببرد. پیرمرد بیمار در تمام طول شبانه روز با زنجیر بسته شده تا صدمه ای به خود و دیگران وارد نکند.
زن هندی شوهرش را به خودش می بندد زن هندی شوهرش را به خودش می بندد زن هندی شوهرش را به خودش می بندد زن هندی شوهرش را به خودش می بندد
مطالب مشابه را ببینید!