سیگاری ترین استانهای کشور کدامند؟

سیگار

اقتصاد کلان – براساس سبدهزینه خانوار برآورد شده از سوی بانک مرکزی بوشهری ها رکورددار هزینه سیگار در کشورهستند.

علی پاکزاد: آخرین گزارش از وضعیت بودجه خانوارهای ایرانی در سال 89 نشان می دهد، هر خانوار ایران در این سال بالغ بر 52 هزار تومان معادل 0.4 درصد از کل سبد هزینه خود را صرف خرید سیگار کرده است، براساس همین گزارش متوسط 1147 نخ سیگار مصرف کرده است که از این تعداد 518 نخ سیگار تولید داخلی و 629 نخ معادل 57 بسته سیگار مصرف کرده است.
البته این میزان مصرف در مقایسه با سال 88 معادل 8 درصد کاهش نشان می دهد، در سال 88 هر خانوار ایرانی معادل 1249 نخ سیگار مصرف کرده است.
اما مقایسه ای در بین استانهای کشور نشان می دهد، هر خانوار بوشهری در این سال با هزینه کرده رقمی معادل 115هزار تومان بیشترین میزان مصرف سیگار را داشته است، یکی از دلایل اصلی بالا بودن میزام مصرف دخانیات در این استان شاید بحث حجم بالای سیگارهای قاچاقی است که از طرق مرزهای آبی این استان به کشور وارد می شود، البته این مسئله در حد حدس وگمان بوده و توسط هیچ مرجع رسمی تائید یا تکذیب نشده است.
ولی جالب آنکه سهم دخانیات در سبد مصرف خانوارهای این استان معادل 0.86 درصد است که بالاترین سهم در کشور محسوب می شود و با دومین استان رکورد دار مصرف دخانیات در کشور یعنی آذربایجان غربی 32 هزار تومان فاصله دارد.
بعد از استان بوشهر استانهای آذربایجان غربی، گیلان، کرمان و قزوین رتبه های بعدی را در میزان مصرف دخانیات به خود اختصاص داده اند، البته این به معنی بالاتر بودن سهم از کل بازار مصرف دخانیات نیست بلکه نشان دهنده میزان هزینه اختصاص پیدا کرده توسط هر خانوار در این استان به سیگار بوده در مقایسه با خانوارهای ساکن دیگر استانهای کشور.
در سوی دیگر این جدول پایین ترین میزان مصرف سیگار در کشور مربوط است به خراسان جنوبی که در این استان هر خانوار در سال 89 معادل 20 هزار تومان صرف خرید دخانیات کرده است، براساس اطلاعات بانک مرکزی در سال 89 تنها خانوارهای چهار دراستان کشور زیر 30 هزار تومان در سال را طرف خرید دخانیات کرده اند که که به ترتیب بر اساس کمترین میزان هزینه عبارتند از خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و خراسان شمالی.
خانوارهای تهرانی در این رتبه بندی از نظر میزان هزینه با حدود 60 هزار تومان در سال در رتبه نهم قرار دارند، البته با توجه به حجم بالای درآمد خانوارها در این استان در مقایسه با دیگر استانها، خانوارهای تهرانی ها با تخصیص 0.33 درصد از سبد هزینه های خود به دخانیات در رتبه نوزدهم کشوری قرار دارند.
مطالب مشابه را ببینید!