مجله تاپ‌ناز‌

طریقه پشت نویسی چک + اصول حقوقی که باید بدانید

به دلیل ضمانت و جنبه های حقوقی که پشت نویسی چک دارد در تشخیص و تفکیک پشت نویسی چک به دلیل ضضمانت، انتقال و دیگر شرایط باید اطلاعات لازم را داشته باشید.

نوشتن بعضی از جملات در پرشت جک دارای شرایط به خصوص است و اگر به خوبی رعایت نشوند برای افرادی که اطلاعات لازم را ندارند می توانید مشکلاتی را ایجاد کند. ظهر نویسی چک و ذکر مواردی در پشت آن می تواند مسئولیت و جنبه های حقوقی متفاوتی برای فرد در پی داشته باشد که اطلاع داشتن از آنان می توانند در این مورد به شما کمک کند.

پشت نویسی چک

چنانچه در کسب و کار و موفقیت شغلی خود، بسیار با چک سرو  کار دارید، باید نکاتی خاص در این مورد را به یاد داشته باشید تا برای شما هیچ نوع مشکلی ایجاد نشود. در ابتدا باید تعریف مختصری از این کار را بدانید زیرا که افراد باید در مورد شرایط و ضوابط آن آگاهی کامل را داشته باشند.

پشت نویسی چک به معنی ذکر نام و نام خانوادگی، شماره تلفن، آدرس و شماره همراه به صورت دو امضا در پشت چک برای اثبات آن انجام کارهای اداری صورت می گیرد. برای نقد کردن چک این مشخصات لازم است که در صورت فقدان، از اعتبار چندانی برخوردار نیست.

اهداف نوشتن مشخصات در پشت چک به صورت کلی در موارد زیر تقسیم می شود.

  1. پشت نویسی به علت انتقال چک
  2. ضمانت صادر کننده که از قبل بر پشت آن مشخصات لازم را ذکر کرده است.

معنای ذکر مشخصات در پشت چک برای انتقال چیست؟

در این شکل از پشت نویسی، صاحب چک با ذکر امضا در پشت سند و یا کاغذ مربوطه، آن را به عهده شخص دیگری واگذار می کند. اگر چک در زمان ذکر شده توسط صاد کننده پر نشود، بانک پرداخت کننده چک گواهینامه ای را به منظور عدم پرداخت وجه صادر می کند.

بخوانید: گرفتن دسته چک + تمام شرایط گرفتن دسته چک برای افراد حقیقی و حقوقی

طریقه پشت نویسی چک

ضمانت کردن صادر کننده و یا نوشته مذکور در پشت چک به چه معناست؟

در این موارد شخص سوم به نام ضامن، برای افزایش اعتبار چک در کنار دارنده، پشت کاغذهای مروبطه را امضا می کند و به صورت کثیر این امر برای ضمانت صادر کننده از نوشته های پشت چک انجام می گیرد.

شاخص های تشخیص پشت نویسی در چک، تحت چه عنوان هایی می باشد؟

  1. هنگامی که شخصی اقدام به پشت نویسی با هدف انتقال انجام می دهد، تنها در صورتی قابل اعتبار می باشد که دارنده و صاحب چک باشد. با توجه به این شرایط اگر پشت چک به غیر دارنده سند و توسط شخص سوم امضا گردد، انتقال دهنده نمی باشد و از او می توان به شکل ضامن نام برد.
  2. همچنین در صورت ذکر قصد و نیت امضا کننده در پشت چک، اراده او به صورت شاخص تشخیص قرار گرفته می شود. به این صورت که اگر امضا کننده در پشت نویسی مشخص کند که تنها این اقدام برای انتقال صورت گرفته است، به همان شکل ملاک قرار گرفته می شود.
  3. هنگامی که امضا کننده هدف خود را از امضا مشخص نکرده باشد، طبق دلایل مشخص شده می توان متوجه شد که شخص امضا کننده همان دارنده چک می باشد. در این صورت به نام شخص سوم نام گرفته نمی شود و می توان از او ضامن به عمل آورد.
  4. هنگامی که شرایط تشخیص بین امضا کننده و شخص سوم وجود نداشت، می توان با تکیه بر امر تصرف او در تحت عنوان دارندگان چک به عمل آورد. گفتنی است که در این صورت پشت نویسی سند با هدف انتقال ذکر می گردد.

آشنایی با چک های حامل و غیر حامل

در صورت آشنایی با تفاوت میان چک حامل و غیر حامل باید این چنین گفت که در وجه شخص خاصی نوشته نمی شود. به این صورت که حکم پول را دارا است و به راحتی می توان خرج کرد. از این رو توجه داشته باشید که چکی را به صورت حامل ننویسید، بلکه تنها در وجه خود شخص و علت آن را نیز ذکر کنید.

به عنوان مثال این گونه بنویسید که چک در وجه آقای قاسمی به علت خرید خوردو پراید صادر گردیده است.

نکاتی که در رابطه با پشت نویسی چک حامل باید در نظر داشته باشید

چک هایی که در وجه حامل صادر می گردند، به علت آن که در وجه شخص منحصری نیستند، پس از این رو نیاز به پشت نویسی نیز ندارند. به طور کلی می توان این گونه بیان کرد که برای پشت نویسی محدودیت خاصی در نظر گرفته نشده است و تمامی افراد می توانند به مراتب بسیار زیاد چک را دست به دست کنند.

مطلب پیشنهادی: چک بین بانکی چیست و چه تفاوتی با چک بانکی دارد؟

درج امضا در پشت چک های حامل و غیر حامل چه حکمی دارد؟

امضا به روی چک توسط صادر کننده های چک انجام می گیرد که به طور کلی بدان معناست در حکم پرداخت وجه، چک امضا و تحویل دارنده چک انجام می شود. همچنین نکات منحصر در این رابطه به شرح زیر می باشند.

  1. امضای پشت چک حامل که تحت عنوان ظهر نویسی صورت می گیرد.
  2. امضای پشت چک که به صورت ضامن انجام می گیرد، به این معنا که من این سند را امضا می کنم تا در زمان مذکور وصول گردد.

مطالب مشابه را ببینید!