عکس هایی از لاک پشت غول پیکر

لاک پشت غول پیکر گالاپاگوس که «جرج تنها» لقب گرفته بود درگذشت.
این لاک پشت از کمیاب ترین جانوران دنیا بود و سن آن به نزدیک صد سال می‌رسید. وزن بعضی از این نوع لاک پشت‌های غول پیکر به ۵۰۰ کیلوگرم می‌رسد.

لاک پشت

گالاپاگوس

لاک پشت بزرگ

گالاپاگوس

لاک پشت

لاک پشت

لاک پشت

لاک پشت

مطالب مشابه را ببینید!