متن تبریک رضا صادقی به اصغر فرهادی

رضا صادقی هم به اصغر فرهادی تبریک گفت
ایرانی یعنی عاطفه، شعور، احترام و اعتقاد و اصالت

reza sadeghi  رضا صادقی هم به اصغر فرهادی تبریک گفت

دریافت یکی از مهمترین جایزه های سینمای جهان برای اولین بار توسط یک فیلم ایرانی تحسین همه اهالی هنر را در پی داشته است. رضا صادقی نیز در یادداشت کوتاهی دریافت جایزه اسکار را به اصغر فرهادی تبریک گفت. در متن رضا صادقی آمده است:

چه حس غرور آمیزی وقتی ببینی جهان به فرهنگ تعظیم می‌کنه

یک خسته نباشید بزرگ برای مرد بزرگی چون اصغر فرهادی، که با قدرت به دنیا ثابت کرد

که فارغ از هر زنده باد و مرده باد، ایرانی یعنی عاطفه، شعور، احترام و اعتقاد و اصالت.

درود بر ایران درود بر اصغر فرهادی

رضا صادقی

منبع : موسیقی ما

مطالب مشابه را ببینید!