زن 150 کیلویی با نشستن رو شوهرش او را کشت!

زن چاق

یک زن 150 کیلویی با نشستن بر روی شوهرش وی را کشت!

یک زن آمریکایی با 150 کیلو وزن بعد از درگیری با شوهرش، با نشستن بر روی بدن وی، این مرد 80 کیلویی را کشت.

این روزها اضافه وزن داشتن مشکل اکثر مردم جهان است و آن‌ها دوست دارند به هر شکل ممکن چند کیلویی وزن خود را کم کنند اما این اضافه وزن داشتن گاهی وسیله‌ای می‌شود برای کشتن یک مرد توسط همسرش!

به‌گزارش روزنامه واشنگتن تایمز در سال 1991 یک زن آمریکایی به وزن 150 کیلوگرم در پی یک اختلاف خانوادگی با نشستن بر روی شوهر 80 کیلویی‌اش باعث مرگ وی شد.

این زن سنگین وزن آمریکایی که ظاهرا مورد ضرب وشتم شوهرش قرار گرفته بود، در پی یک اختلاف و درگیری خانوادگی با استفاده از وزن خود به مصاف شوهر رفت و با نشستن بر روی او بدن وی را خرد کرد. مرد مصدوم پس از 11 روز اغما جان خود را از دست داد./نامه نیوز

مطالب مشابه را ببینید!