مومیایی یخی 5300 ساله کشف شد+تصاویر

گردشگران آلمانی توانستند در حوالی مرز ایتالیا و اتریش جسد یک مومیایی یخی را که متعلق به 5300 سال پیش بود را کشف کنند.

به گزارش تاپ ناز این مومیایی که اوتزی otzi نام دارد یکی از قدیمی ترین مومیایی های کشف شده در تاریخ است.تحقیق روی این مومیایی اطلاعاتی در مورد معیشت و نوع زندگی انسان های اولیه به دانشمندان ارائه می دهد.

دانشمندان بر این عقیده هستند که خون کشف شده از جسد، قدیمی ترین خون پیدا شده از انسان می باشد.مجسمه اوتزی را نیز با آخرین تکنولوژی های مجسمه سازی شبیه سازی کردند تا نوع شکل و پوشش انسان های اولیه را بررسی کنند.

مومیایی یخی

مومیایی یخی

مومیایی یخی

مومیایی یخی

مومیایی یخی

مومیایی یخی

مومیایی یخیمومیایی یخیمومیایی یخیمومیایی یخیمومیایی یخیمومیایی یخیمومیایی یخیمومیایی یخی

مومیایی یخی

مومیایی یخی

مومیایی یخیمومیایی یخی

 

 

مطالب مشابه را ببینید!