این زن استرالیایی لقب خوش اندام ترین زن جهان را دارد

عکس های خانم Miranda Kerr و فرزندش را در سیدنی استرالیا مشاهده می کنید که اخیرا رسانه ها به او لقب خوش اندام ترین زن جهان را داده اند.

زن خوش اندام

زن خوش اندام

زن خوش اندام

مطالب مشابه را ببینید!