مار پیتون بر روی بال هواپیما! +عکس

سرنشينان پرواز شرکت هوايي کانتاس استراليا که از شهر کايرنس عازم پورت مورسبي در گينه نو پاپوازي با حيرت مارپيتوني را مشاهده کردند که روي بال هواپيما همسفرشان بود.

مار پیتون

نوشته های مشابه