تصاویری زیبا از برخورد ماه با لوگوی المپیک

ماه که تقریبا به صورت کامل در آسمان لندن دیده می شد از زاویه ای خاص نمایی زیبا را با لوگوی المپیک خلق کرد.

لوگوی المپیک

لوگوی المپیک

ماه در لوگوی المپیک

ماه در لوگو

ماه در لوگوی المپیک لندن

نوشته های مشابه