زیباترین دختر نوجوان در سال 2013 +عکس

این دختر نوجوان به نام کسیدی گرگ ۱۸ ساله با ۱۷۸ سانتی متر قد توانست عنوان زیباترین دختر نوجوان کشور آمریکا را در سال ۲۰۱۳ به دست آورد . اون هم اکنون دانشجوست  و در کالیفرنیا زندگی می کند.

عکس دختر, دختر زیبا, زیباترین دختر آمریکا عکس دختر, دختر زیبا, زیباترین دختر آمریکا عکس دختر, دختر زیبا, زیباترین دختر آمریکا

مطالب مشابه را ببینید!