کاریکاتور خداحافظی احمدی نژاد

کاریکاتور خداحافظی احمدی نژاد

طرح جلد هفته‌نامه همشهری جوان به مناسبت پایان دوران محمود احمدی نژاد و یارانش.

خداحافظی احمدی نژاد

نوشته های مشابه