مرد چینی پس از 31 سال زندگی نباتی +عکس

این مرد 62 ساله در شمال چین در کنار مادر 86 ساله اش نشسته است و در حال مرور عکس های خانوادگی است. این مرد چینی در سال 1975 در اثر یک تصادف شدید به کما می رود و پس از 31 سال زندگی نباتی در سال 2006 بیدار می شود.

زندگی نباتی مرد چینی

مطالب مشابه را ببینید!