باز هم شاهکار یک خانم در رانندگی باعث دردسر شد! +عکس

یک زن خدمت کار خانه در استکهلم، پایتخت سوئد، بامداد سه شنبه، و در یک روز برفی، قطاری خالی را به راه انداخت اما نتوانست آن را کنترل کند.

بدین ترتیب، قطار با سرعت تمام موانع بازدارندۀ آخرین ایستگاه را در هم شکست و سر از آشپزخانه ساختمانی مسکونی در آورد.

 

رانندگی خانم

 

به گزارش یورو نیوز، اگرچه شدت برخورد به گفته یکی از ساکنان محلی به حدی بود که گویی رعد و برق مهیبی به خانه اصابت کرده باشد اما خوشبختانه هیچکدام از پنج ساکن این ساختمان آسیبی ندیدند.

 

 

انگیزه این خانم خدمتکار از تصمیم به قطاررانی، آنهم با حداکثر سرعت، هنور معلوم نیست.

 

 

وی به شدت مجروح و با هلی کوپتر راهی بیمارستان شده و به اتهام «ایجاد خطر برای مردم» تحت بازداشت است.

کارکنان نیز مشغول بریدن قطار به دو نیم هستند تا آن را از ساختمان خارج کنند.

مطالب مشابه را ببینید!