دختر دانش آموز در حمام مدرسه زایمان کرد+عکس

زایمان دختر

سخنگوی مدرسه “ولمینگتون” میگوید این دختر دانش آموز ساعت 3:30 دقیقه به وقت محلی در حمام مدرسه دچار درد زایمان شد و وضع حمل کرد. این دانش آموز به همراه نوزادش توسط گروه امداد به نزدیکترین بیمارستان به مدرسه انتقال داده شد و گفته میشود حال هردوی آنها خوب است
نام  و سن این دختر دانش آموز منتشر نشده است اما این مدرسه که یک مدرسه دولتی است بیش از 1000 دانش آموز بین سن 14 تا 18 سال دارد .پرستار مدرسه میگوید با شنیدن صدای او به کمکش رفته است و زمانیکه گروه امداد به مدرسه رسیده است این دختر نوزادش را به دنیا آورده بوده است و توسط پرستاران گروه امداد سریعا به بیمارستان منتقل شده است.
سخنگوی مدرسه اعلام کرده است جنیست نوزاد این دانش آموز را نمیداند و تمایلی به انتشار اطلاعاتی در مورد زندگی خصوصی وی نشان نداد.

زایمان جنجالی یک دانش آموز در حمام مدرسه +عکس

این حادثه در مدرسه ای در ایالت کالیفرنیای امریکا رخ داده است .طبق آمار منتشر شده این ایالت بیشترین آمار مادران نوجوان را داراست و طی یک دهه گذشته بارداری دختران مدرسه ای در این منطقه افزایش چشمگیری داشته است . تنها در سال 2010 حدود 15957 دانش آموز باردار در این ایالت وجود داشته است.

مطالب مشابه را ببینید!