حسن روحانی به پیروزی در دور اول نزدیک شد

حسن روحانی به پیروزی در دور اول نزدیک شد

حسینعلی نوری مدیر کل انتخابات وزارت کشور جدیدترین نتایج آرا شمارش شده از 44745 شعبه از مجموع 58764 شعبه اخذ رای را اعلام کرد

که بر این اساس کل آراء ماخوذه شمارش شده تاکنون 27.594.719 و کل آراء صحیح شمارش شده تاکنون 26.682.084 رای است که به ترتیب به نامزدهای زیر تعلق دارد:

1- حسن روحانی 14.020.139 رای

2- محمدباقر قالیباف 4.369.985 رای

3- سعید جلیلی 3.163.211 رای

4- محسن رضایی 3.129.444 رای

5- علی اکبر ولایتی 1.673.200 رای

6- سید محمد غرضی 326.105 رای

نوشته های مشابه