نصب کننده دوربین مخفی در منزل تازه عروس و داماد دستگیر شد!

نصب کننده دوربین مخفی در منزل تازه عروس و داماد دستگیر شد!

نصب کننده دوربین مخفی در منزل تازه عروس و داماد دستگیر شد!

جواني که با نصب دوربين مخفي در منزل همسايه اش، از لحظات خصوصي افراد فيلم گرفته بود در حالي توسط کارآگاهان پليس فتاي خراسان رضوي دستگير شد که تعداد ديگري فيلم خصوصي از سيستم رايانه اي وي کشف شده است. رئيس پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات خراسان رضوي با بيان اين مطلب گفت: زن و شوهر جواني که به تازگي ازدواج کرده بودند به پليس فتا مراجعه کردند و از ايجاد مزاحمت هاي تلفني و اختلاف افکني هاي خانوادگي توسط فرد ناشناسي خبر دادند. آن ها اظهار داشتند: جواني به صورت تلفني ما را تهديد مي کند که بايد از يکديگر طلاق بگيريم و سپس در ميان تهديدهاي خود عنوان مي کند که از ما فيلم خصوصي دارد!

سرهنگ سيدمحسن عرفاني افزود: با توجه به اهميت موضوع گروهي از کارآگاهان و کارشناسان زبده پليس فتا مأمور رسيدگي به اين پرونده شدند و در اولين مرحله از اقدامات پليسي خود به سرنخ هايي دست يافتند که نشان مي داد فرد مزاحم از محلي نزديک به منزل شاکيان تماس گرفته است. بنابراين کارآگاهان با استفاده از شگردهاي پليسي تحقيقات خود را در اين باره ادامه دادند تا اين که مشخص شد فرد مذکور جوان ۳۲ ساله متأهلي است که در کنار واحد آپارتماني شاکيان زندگي مي کند.

اين مقام ارشد انتظامي تصريح کرد: با مطرح شدن ماجراي فيلم هاي خصوصي خانوادگي، کارآگاهان منزل شاکيان را بازرسي کردند که مشخص شد يک دستگاه دوربين مخفي به شکل بسيار ماهرانه اي در منزل آن ها کار گذاشته شده است و متهم از اين طريق موفق شده از لحظات خصوصي زندگي زوج جوان فيلم تهيه کند.

سرهنگ عرفاني اضافه کرد: با برملا شدن اين موضوع، کارآگاهان با کسب دستورات قضايي، متهم اين پرونده را دستگير و به پليس فتا هدايت کردند و در بازرسي از منزل وي نيز سيستم رايانه اي که حاوي فيلم هاي ديگري از صحنه هاي خصوصي افراد است، کشف و ضبط شد.

وي با اشاره به اعترافات متهم جوان خاطرنشان کرد: اين فرد در اعترافات خود عنوان کرده است که در يک فرصت مناسب وارد منزل شاکيان شده و دوربين فيلمبرداري را در جاي مناسبي که قابل ديد نباشد نصب کرده است.

سرهنگ عرفاني ضمن توصيه به شهروندان که مواظب رفت و آمدهاي خانوادگي با افرادي که اطلاعات دقيقي درباره آن ها ندارند، باشند گفت: تحقيقات درباره جرايم احتمالي ديگر اين متهم همچنان ادامه دارد.

 

نوشته های مشابه