نسل بشر 88 سال دیگر منقرض می شود

کره زمین

برخی از دانشمندان جهان با توجه به زیان هایی كه انسان به طبیعت وارد ساخته است، اعلام كرده اند كه قیامت در سال 2100 بر پا خواهد شد.

به گزارش گروه اخبار ایران در جهان، تارنمای رادیو و تلویزیون رسمی دولت تركیه اعلام كرد: بر اساس نتایج كار 22 كارشناس چندین موسسه تحقیقاتی، به دلیل تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی و مرگ انواعی از جانداران و تداوم اقدامات غیر مسوولانه انسان سبب پایان كار جهان خواهد شد.

این گروه از كارشناسان اعلام كرده اند كه انسان تاكنون 43 درصد از منابع جهانی را مورد استفاده قرار داده و به همین دلیل میزان كربن دی اكسید موجود در اتمسفر در مقایسه با قبل از انقلاب صنعتی، 35 درصد افزایش یافته است.

بر اساس پیش بینی های به عمل آمده، جمعیت جهان در سال 2020 حدود هشت میلیارد و 200 میلیون نفر و در سال 2050 نیز بالغ بر 9 میلیارد نفر خواهد بود و در نهایت، جهان تحمل جمعیت سال 2100 را از دست خواهد داد و به این ترتیب سال 2100 سال پایان حیات بشر بر زمین خواهد بود.

مطالب مشابه را ببینید!