عکس یادگاری شیطنت آمیز یک استقلالی با علی کریمی

شیطنت یک هوادار استقلال را در این عکس یادگاری در کنار علی کریمی مشاهده می کنید.

عکس یادگاری علی کریمی

مطالب مشابه را ببینید!