لباس جالب و عجیب خواننده معروف +تصاویر

جاستین بیبر در شام آشتی کنان با سلنا گومز با پوششی عجیب ظاهر شد.این دو مدتی بود که با هم رابطه ای نداشتند و حتی برخی از رسانه ها از جدایی بیبر و سلنا مطالبی را نوشته بودند.

جاستین ببیر,سلنا گومز

جاستین ببیر,سلنا گومز

جاستین ببیر,سلنا گومز

مطالب مشابه را ببینید!