عکسهای جالب از کشتی گرفتن زنان ژاپنی

عکسهای جالب از کشتی گرفتن زنان ژاپنی

ژاپنی ها برای ترویج سومو، کشتی سنتی خود در سایر کشورها روش تبلیغاتی خاصی در نظر گرفته اند. این کشتی فقط مختص مردان قوی هیکل است، اما در این روش نوین تبلیغاتی، زنان هم می توانند به شکل موقت قرار گرفتن در نقش یک کشتی گیر غول پیکر را تجربه کنند.

عکسهای جالب از کشتی گرفتن زنان ژاپنی عکسهای جالب از کشتی گرفتن زنان ژاپنی عکسهای جالب از کشتی گرفتن زنان ژاپنی عکسهای جالب از کشتی گرفتن زنان ژاپنی عکسهای جالب از کشتی گرفتن زنان ژاپنی

اين هم تصاويري از كشتي واقعي سنتي ژاپني ها به نام كشتي سومو

عکسهای جالب از کشتی گرفتن زنان ژاپنی

 

عکسهای جالب از کشتی گرفتن زنان ژاپنی

 

عکسهای جالب از کشتی گرفتن زنان ژاپنی

 

اين روش تبليغ در اروپا حسابي جواب داده و اروپايي ها را شيفته اين ورزش كرده است

عکسهای جالب از کشتی گرفتن زنان ژاپنی

 

عکسهای جالب از کشتی گرفتن زنان ژاپنی

 

مطالب مشابه را ببینید!