تمسخر ورزشکار ایران توسط یک سایت خارجی

چندی پیش خبری منتشری شد که “سعيد محمدپوركركرق” طولانی ترین نام خانوادگی را در بین ورزشکاران المپیک دارد و باعث تعجب رسانه ها شده بود.

یک سایت خارجی تفریحی با سوء استفاده از این ماجرا یک عکس به قول خودشان ترول کت ایجاد کرده اند که در آن ورزشکار وزنه برداری ایران را به تمسخر گرفته اند.

برای ورود به این سایت مضحک اینجا کلیک کنید.

تمسخر ورزشکار ایرانی

مطالب مشابه را ببینید!