خواننده ایرانی “نریمان” به کما رفت

خواننده آلبوم «نریمان 86» که چند سالی هست به دلیلی پخش ویدئوهایش از شبکه های ماهواره ای در داخل کشور ممنوع الکار است، پس از جراحی سختی که دو روز پیش روی سرش به عمل آمد، دیگر به هوش نیامد و به کما رفته. غده چرکینی در داخل سر او وجود داشت که سرگیجه های شدیدی را برای این خواننده در پی داشت و او با وجود اینکه ریسک این جراحی برای او 50 – 50 بود، پذیرفت زیر تیغ جراحان برود و پس از یک عمل هشت ساعته به کما رفته و حال و روز خوبی ندارد.

پزشک معالج این خواننده همه چیز را در حین جراحی خوب و درست و اصولی وصیف کرده و از به کما رفتن نریمان اظهار تعجب نموده است. وی از مردم هنردوست ایران خواسته که با دعای خیرشان ، زمینه بازگشت این خواننده را فراهم آورند.

نریمان به کما رفت,نریمان

پی نوشت : نریمان به هوش آمد

مطالب مشابه را ببینید!