تصاویر جنیفر لوپز در ساحل کالیفرنیا

عکسهای جنیفر لوپز در ساحل کالیفرنیا

جنیفر لوپز

جنیفر لوپز این روزها در کالیفرنیا به سر می برد. او به همراه نامزدش کاسپر اسمارت و فرزندانش به سواحل دریای مالیبو رفته بود و عکاسان نیز از این فرصت استفاده کرده و از آنها عکس می گرفتند.

جنیفر لوپز در ساحل کالیفرنیا
جنیفر لوپز در ساحل کالیفرنیا
جنیفر لوپز در ساحل کالیفرنیا
جنیفر لوپز در ساحل کالیفرنیا
جنیفر لوپز در ساحل کالیفرنیا
جنیفر لوپز در ساحل کالیفرنیا
جنیفر لوپز در ساحل کالیفرنیا
جنیفر لوپز در ساحل کالیفرنیا

نوشته های مشابه