پدرزنی دامادش را با ماشین له کرد!

مردي كه متهم است در تصادف عمدي داماد خود را به قتل رسانده، صبح امروز براي دومين بار پاي ميز محاكمه قرار گرفت.
پدرزن قاتل

به گزارش مهر، متهم 53 ساله هفتم تير سال 88 در جريان يك تصادف عمدي، داماد خود به نام شاهين را به قتل رسانده است.

او پس از دستگيري مدعي شد به صورت غيرعمدي مرتكب اين قتل شده است.

در جلسه محاكمه متهم در شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران، قضات دادگاه وي را به اتهام قتل عمدي دامادش به قصاص محكوم كردند.

در ادامه با اعتراض متهم به قتل، پرونده‌اش به ديوان عالي كشور فرستاده شد كه قضات ديوان عالي به دليل نقص تحقيقات، پرونده را براي رسيدگي دوباره به دادگاه بازگرداندند.

صبح امروز جلسه دادگاه براي رفع نقص‌هاي موجود در پرونده در شعبه 71 دادگاه كيفري و به رياست قاضي عزيزمحمدي برگزار شد.

ابتدا سيدرضايي، نماينده دادستان به تشريح كيفرخواست پرداخت و گفت: متهم هفتم تير سال 88 با خودروي زانتيا به صورت عمدي با دامادش به نام شاهين تصادف و از صحنه حادثه فرار كرده است. حال با توجه به شواهد موجود براي متهم تقاضاي مجازات قانوني دارم.

در ادامه مادر مقتول با حضور در جايگاه براي قاتل پسرش تقاضاي قصاص كرد و گفت: دو سال قبل از جنايت، پسرم با نرگس آشنا شد. آن زمان نرگس عقد كرده مرد ديگري بود و براي ازدواج با شاهين از شوهر سابقش جدا شد. اختلاف او و پسرم زياد نبود، اما وقتي شاهين براي بازگرداندن زنش به خانه پدري او در شهريار رفت، پدر زنش او را به قتل رساند. شب حادثه چند بار با شاهين تماس گرفته و از او خواستم به خانه بازگردد، اما او ادعا كرد نرگس مي‌خواهد از خانه پدرش فرار كند و قرار است دو نفري به مسافرت بروند، اما صبح به ما خبر دادند شاهين در يك تصادف كشته شده است.

سپس نرگس در جايگاه حاضر شد و با قبول اظهارات مادر شوهر سابقش گفت: من به دليل اين كه شوهرم بيكار بود، قصد جدايي از او را داشتم و شكايتي كه از او كردم براي اين بود كه شايد از اين طريق دلگرم زندگي شود.

در پايان جلسه نيز متهم با رد اتهام قتل عمد به دفاع از خود پرداخت و گفت: شب حادثه شاهين مقابل خانه‌مان شروع به فحاشي و شكستن شيشه‌ها كرد. من هم براي اين كه او را از مقابل خانه‌مان دور كنم، به تعقيبش پرداختم، اما در ميان راه نمي‌دانم چرا او را در بلوار نديده و با شدت به وي برخورد كردم.

پس از دفاعيات متهم و وكيل مدافعش، قضات دادگاه براي صدور حكم وارد شور شدند.

مطالب مشابه را ببینید!