مردی جسد همسرش را کاملا پخت!

يك رستوران دار منطقه لس آنجلس در جريان محاكمه اش رسما اعتراف كرد كه همسرش را در ديگ پخته است.

ديويد وينز در مقابل دادگاه لوميتا در حومه  لس آنجلس گفت: همسرم را داخل يك ديگ به ظرفيت بيش از200 ليتر گذاشته و مدت چهار روز روي آتش ملايم  اجاق پختم. داون وينز، زن 39 ساله از اكتبر 2009 مفقودالاثر اعلام شده بود.

حدود يك سال پيش ديويد وينز مالك رستوران ” تايم كانتمپوراري كافي” شهر لوميتا نزد پليس اعتراف كرده بود كه همسرش را به قتل رسانده است اما اين خبر تا 18 سپتامبر كه زمان آغاز محاكمه اش بود، منتشر نشده بود.

جسد زن

قاتل  48 ساله در جريان محاكمه اش اعتراف كرد: اكنون واقعا به خاطر نمي آورم  به چه دليل دچار چنين خشم هولناكي شدم.اما به ياد دارم كه داون را گرفته  دست ها و پاهايش را طناب پيچ كردم و دهانش را با نوار زخم بندي بستم. تمام شب او در همان حال بود. روز بعد او را بي حال يافتم و تصور كردم كه مرده است.

او افزود: سپس پيكر داون را در همان حالت در يك ديگ بزرگ به ظرفيت بيش از 200 ليتر گذاشته و مدت چهار روز بدن او روي آتش ملايم مي پخت. پس از پخت كامل گوشتش را كه به راحتي از استخوان ها جدا شد با ساير پس مانده هاي رستوران و زباله هاي روزهاي بعد مخلوط كردم  و در مخزن زباله ريختم.

قاتل به اين ترتيب به راحتي جسد را از سرش باز كرد. تنها قسمتي كه جرات نكرد در مخزن زباله بياندازد جمجمه زن بود كه آن را در خانه مادرش پنهان كرد.

پس از مفقودالاثر شدن داون، پليس براي يافتن جسد او همه جا را جستجو كرد. پليس كف رستوران ديويد را كه كاملا آن را بازسازي كرده و با موزاييك هاي تازه بتني پوشانده بود حفر كرد. آنها در عين حال خانه مادر ديويد را نيز جستجو كردند بي آنكه كمترين رد و آثاري را در ارتباط با جنايت بيابند.

به اين ترتيب ، ديويد در دوقدمي ارتكاب يك جنايت كامل بدون كمترين ردي بود. اگر اكنون محاكمه مي شود به دليل اين است كه نتوانست جلوي زبانش را بگيرد.

بيش از يك سال پيش او دست به خودكشي زد  اما نمرد و به بيمارستان انتقال يافت. روي تخت بيمارستان براي نخستين بار زبان گشود و براي دخترش ماجراي مرگ مادر او را تعريف كرد. سپس نزد پليس مجبور به اعتراف شد. اما دختر ديويد نمي دانست كه جسد مادرش چگونه ناپديد شده است.

تا اينكه سرانجام ماجراي ناپديد شدن جسد زن در دادگاه توسط قاتل تشريح شد.

مطالب مشابه را ببینید!