کدهای آهنگ پیشواز ایرانسل به مناسبت ماه محرم

مجموعه کد آهنگ های پیشواز ایرانسل مخصوص ماه محرم, عاشورا, امام حسین, ایوالفضل, کربلا

کدهای آهنگ پیشواز ایرانسل به مناسبت ماه محرم

ردیفنام آهنگکد
۱اقا دوستت دارم٣٣١۴٧۴
۲امشب شب عیده٣٣١٩٨٧
۳انا یابن الحسن ۴۴١٢٠۶٨
۴ای حیدر آشکار عباس۴۴١٢١٧٠
۳انا یابن الحسن ۴۴١٢٠۶٨
۴ای حیدر آشکار عباس۴۴١٢١٧٠
۵بابا بابا٣٣١٨٨٧
۶بابا بابا .هیئت عزاداران ٣٣١١٩٠۵
۷جلال علی۵۵١١۶۶۶
۸جاده انتظار  ۵۵١١٢۴۴  
۹تن مجروح مادر٣٣١١١۴١
۱۰تسبیح دل اهل عالم ۴۴١٣۴١۴
۱۱پیوند کهکشانی  ٣٣١٧٨۵  
۱۲بی خبرم نگذاری ۵۵١١۶۶٧
۱۳بوی پیرهنت٣٣١٨٨٨
۱۴بسته گشته چون بال و پرم۴۴١۶٨٢
۱۵بارگناه ٣٣١١۵١
۱۶بار گناه ۱ .هیئت عزاداران٣٣١١٩٠٧
۱۷بار گناه ۲ .هیئت عزاداران٣٣١١٩٠٨
۱۸بارگناه۳ ٣٣١١۵٣

 

نوشته های مشابه