ابزارهای موبایلی به کاهش وزن افراد کمک نمی‌کنند

ابزارهای موبایلی به کاهش وزن افراد کمک نمی‌کنند

کارشناسان علوم لاغری و روانشناسی رفتاری در مرکز UMass Medical دریافته‌اند که ابزارهای موبایلی مخصوص کاهش وزن در زمینه استراتژی‌های مربوط به تغییر رفتار ناتوان هستند و قادر نیستند به افراد کمک کنند.

بر اساس نتایج مطالعه جدیدی که در آخرین شماره از “نشریه آمریکایی طب پیشگیری” منتشر شده است، “شری پاگوتو”(Sherry Pagoto) کارشناس علوم لاغری و روانشناسی رفتاری در مرکز UMass Medical به همراه دستیاران خود دریافته است که ابزارهای موبایلی مخصوص کاهش وزن در زمینه استراتژی‌های مربوط به تغییر رفتار ناتوان هستند و قادر نیستند به افراد کمک کنند.

دکتر پاگوتو که از اساتید مرکز UMass Medical نیز محسوب می‌شود توضیح داد: «فعالیت ابزارهای موبایلی مبتنی بر شواهد و استراتژی‌های رفتاری موجود صورت می‌گیرد که البته این فعالیت‌ها در دامنه کوچکی خلاصه می‌شود».

او در ادامه اظهار داشت: «استراتژی‌هایی که معمولا در این ابزارها نادیده گرفته می‌شوند، آن‌هایی هستند که به بیماران کمک می‌کنند برای دنبال کردن روش‌های پیشنهادی پایبندی و انگیزه بیشتری داشته باشند».

این مطالعه که با عنوان “استراتژی‌های مبتنی بر شواهد در ابزارهای موبایلی مخصوص لاغری” انجام شد و نتایج حاصل از در تاریخ ۸ اکتبر به چاپ رسید، پاگوتو و همکارانش ۳۰ ابزار موبایلی محبوب و کاربردی مخصوص لاغری را مورد بررسی قرار دادند که در آن‌ها ۲۰ استراتژی رفتاری مبتنی بر شواهد مورد استفاده قرار می‌گرفت.

از ۳۰ ابزاری که مورد بررسی قرار گرفت ۲۸ ابزار موبایلی فاقد استراتژی‌های رفتاری کاهش وزن بودند یا اینکه استراتژی‌های کمی را شامل می‌شدند.

در این میان گفته شد که تنها ۲۵ درصد ابزارها، استراتژی مشخص برای کاهش وزن داشتند. در این بررسی حتی مشخص شد که ۲ ابزار برتر تنها ۶۵ درصد ۲۰ استراتژی برتر را در خود جا داده‌اند.

مطالب مشابه را ببینید!