نریمان به هوش آمد

نریمان به هوش آمد

هفته گذشته بستری شدن و جراحی «نریمان» و به کما رفتن او را منتشر کردیم که در روزهای گذشته بازتاب‌های جالبی را در پی داشت و بسیاری در دفترسایت جویای احوال او شدند و به عناوین مختلف نسبت به این اتفاق ابراز نگرانی کردند.

برای پیگیری خبر با این خواننده و مدیر برنامه‌هایش تماس گرفتیم و مدیر برنامه‌های این خواننده از به هوش آمدن «نریمان» و بهبود احوالات عمومی او خبر داد و اینکه پس از چند روز حضور در اتاق مراقب‌های ویژه، حال عمومی این خواننده بهبود پیدا کرده و بعد از چند روز از بیمارستان مرخص شده است./موسیقی ما

مطالب مشابه را ببینید!