عکسهای جدید بشار اسد و همسرش

عکسهای جدید بشار اسد و همسرش 

شار اسد رییس جمهور سوریه به سایت اشتراک عکس ” اینستاگرام”  پیوست.

اسد با گذاشتن 69 عکس از خود و همسرش که حضور آنها را در بین مردم سوریه نشان می دهد به سایت معروف اشتراک عکس ” اینستاگرام”  پیوست.

صفحه بشار اسد در این سایت با عنوان ” رییس جمهوری سوریه” تا کنون (لحظه تنظیم این گزارش) بیش از 2 هزار و 150 تعقیب کننده یافته است.

عکس های بشار اسد و “اسماء” همسرش ، دیدار آنها با زخمی شدگان جنگ داخلی سوریه و نیز دیدار آنها با اقشار مختلف مردمی را نشان می دهد.

عکس بشار اسد و همسرش
عکس بشار اسد و همسرش

عکس بشار اسد و همسرش
عکس بشار اسد و همسرش
عکس بشار اسد و همسرش
عکس بشار اسد و همسرش
عکس بشار اسد و همسرش
عکس بشار اسد و همسرش
عکس بشار اسد و همسرش
عکس بشار اسد و همسرش

نوشته های مشابه