نواب نصیرشلال مدال نقره المپیک را گرفت

وزنه بردار دسته 105 کیلوگرم ایران به مدال نقره بازی های المپیک لندن دست پیدا کرد.

نواب نصیرشلال

نواب نصیر شلال با مهار وزنه 184 کیلوگرم در یکضرب و 227 کیلوگرم در دوضرب و مجموع 411 کیلوگرم به مدال نقره دسته 105 کیلوگرم رقابت های المپیک 2012 لندن دست پیدا کرد.

در این دسته ، “اولکسی توروختی” از اوکراین با مهار وزنه 185 کیلوگرم در یکضرب، 227 کیلوگرم در دوضرب و 412 کیلوگرم در مجموع به مدال طلا دست پیدا کرد.

مدال برنز هم به “وویسیچ بونک بارتلومی” از لهستان رسید. این وزنه بردار در حرکت یکضرب وزنه 190 کیلوگرمی را مهار کرد، در دوضرب وزنه 220 کیلوگرم را بالای سر برد و با مجموع 410 کیلوگرم در جایگاه سوم ایستاد.

کیانوش رستمی پیش از این در دسته 85 کیلوگرم به مدال برنز دست پیدا کرده است.

نوشته های مشابه