عکس های عجیب ماساژ با مار!

بتازگی ماساژ با مار پیتون مورد استقبال قرار گرفته است.ابداع کننده این روش می گویند که ماساژ درمانی به وسیله مار به دلیل اینکه باعث ترس و وحشت می شود، به ترشح آدرنالین کمک می کند و بسیار موثر است.البته این نظریه از لحاظ علمی غلط است!

ماساژ با مار


ماساژ با مار ماساژ با مار

ماساژ با مار ماساژ با مار

ماساژ با مار ماساژ با مار

 

نوشته های مشابه