عکس جالب متلک زدن یک روزنامه به صدا و سیما

روزنامه قانون در صفه نز ود عکسی جالبی را در کنایه به صدا و سیمای ایران منتشر کرده است.

عکس جالب متلک زدن یک روزنامه به صدا و سیما

تصویر روز در صفحه طنز روزنامه قانون

مطالب مشابه را ببینید!