عکس های سگ وحشتناکی که شبیه شیطان تاسمانی است!

عکس های سگ وحشتناکی که شبیه شیطان تاسمانی است!

سگ 10 ساله ای که به دلیل مشکل مادرزادی داری قوز در ستون فقراتش است باعث وحشت مردم می شود.

تصاویر وحشتناک ترین سگ دنیا

کواسی مودو سگ 10 ساله‌ایست که مشکل مادرزادی ستون فقراتش باعث شده، پشتش غوز دراورده و گوژپشت شود. این حیوان در یک مرکز حمایت از حیوانات رها شده بود. اما وقتی یک دامپزشک او را دید او را به عنوان سگ خانگی‌اش به منزلش برد.

عکس های سگ وحشتناکی که شبیه شیطان تاسمانی است!

در توصیف این حیوان، از زبان او می‌گویند: شاید ظاهرم ترسناک باشد و باعث شود مردان قوی هیکل هم وقتی با من مواجه می‌شوند از ترس اینکه نکند کفتار یا شیطان تاسمانی باشم از ترسشان روی ماشینشان بپرند، اما وقتی متوجه اشتباهشان شوند این من هستم که برنده‌ام و آن‌ها را ترسانده‌ام.

مطالب مشابه را ببینید!