عکس های ستارگان زن و مرد هالیوودی با بابانوئل

بابانوئل پیرمردی مهربان و چاق است که لباس قرمز رنگ و ریش سفید و بلندی دارد و در روز کریسمس در جشن کریسمس حاضر می شود و به کودکان هدیه می دهد.
در اینجا عکس هایی از ستارگان هالیوود در کنار بابانوئل را برایتان آورده ایم.

1. کیتی پری

عکس های ستارگان زن و مرد هالیوودی با بابانوئل

2. جان مایر

 اخبار,اخبار فرهنگی,ستاره های هالیوود در کنار بابانوئل

 3. جاستین بیبر

 اخبار,اخبار فرهنگی,ستاره های هالیوود در کنار بابانوئل

 4. ماریا کری

 اخبار,اخبار فرهنگی,ستاره های هالیوود در کنار بابانوئل

 5. ریس ویترسپون

  اخبار,اخبار فرهنگی,ستاره های هالیوود در کنار بابانوئل

 6. کلویی کارداشیان

  اخبار,اخبار فرهنگی,ستاره های هالیوود در کنار بابانوئل

 7. گربه بداخلاق

اخبار,اخبار فرهنگی,ستاره های هالیوود در کنار بابانوئل

  8. باراک اوباما

اخبار,اخبار فرهنگی,ستاره های هالیوود در کنار بابانوئل

 9. سارا میشل گلر

  اخبار,اخبار فرهنگی,ستاره های هالیوود در کنار بابانوئل

 10. جولیان مور

اخبار,اخبار فرهنگی,ستاره های هالیوود در کنار بابانوئل

 11. ویل اسمیت

  اخبار,اخبار فرهنگی,ستاره های هالیوود در کنار بابانوئل

 12. پاتی لابل

  اخبار,اخبار فرهنگی,ستاره های هالیوود در کنار بابانوئل

 13. جانل مونا

  اخبار,اخبار فرهنگی,ستاره های هالیوود در کنار بابانوئل

 14. ماریا منونوس

  اخبار,اخبار فرهنگی,ستاره های هالیوود در کنار بابانوئل

 15. مگان ترینر

  اخبار,اخبار فرهنگی,ستاره های هالیوود در کنار بابانوئل

 16. بروک شیلدز

اخبار,اخبار فرهنگی,ستاره های هالیوود در کنار بابانوئل

 17. هیدن پنیتیر

اخبار,اخبار فرهنگی,ستاره های هالیوود در کنار بابانوئل

 18. بن افلک

اخبار,اخبار فرهنگی,ستاره های هالیوود در کنار بابانوئل

 

 

 

مطالب مشابه را ببینید!