عکس هایی از انفجار جمعیت در هند

کشور هند دومین کشور پر جمعیت جهان بعد از چین است.کشور چین با اینکه جمعیتش از کشور هند بیشتر است ولی بسیار پیشرفته تر است و یکی از غول های اقتصادی دنیاست.

ولی هند با بی برنامگی سیاستمدارانش یکی از فقیرترین کشورهای دنیاست.یکی از اساسی ترین مشکلات هند جمعیت زیاد این کشور است.

متاسفانه بر خلاف چین، هند هیچ برنامه ای برای کنترل جمعیت نداشته است و جمعیتش در حال انفجار است.

انفجار جمعیت در هند

انفجار جمعیت در هند

انفجار جمعیت در هند

جمعیت در هند

جمعیت در هند

جمعیت در هند

جمعیت در هند

جمعیت هند

جمعیت هند

جمعیت هند

جمعیت هند

جمعیت هند

جمعیت هند

جمعیت هند

جمعیت هند

مطالب مشابه را ببینید!