مجله تاپ ناز / گالری تصاویر / تصاویر طبیعت / عکسهای جشن پرتاب گوجه در اسپانیا

عکسهای جشن پرتاب گوجه در اسپانیا

در شهر کوچک بونول اسپانیا هزاران جوانی که اصلا یکدیگر را نمی‌شناسند به سوی هم گوجه‌فرنگی پرتاب می‌کنند.

 بعد از پایان این مراسم یک ساعته رنگ همه‌چیز قرمز شده است.

جشن پرتاب گوجه در اسپانیا
جشن پرتاب گوجه در اسپانیا

جشن پرتاب گوجه در اسپانیا
جشن پرتاب گوجه در اسپانیا
جشن پرتاب گوجه در اسپانیا
جشن پرتاب گوجه در اسپانیا
جشن پرتاب گوجه در اسپانیا
جشن پرتاب گوجه در اسپانیا
جشن پرتاب گوجه در اسپانیا
جشن پرتاب گوجه در اسپانیا
جشن پرتاب گوجه در اسپانیا
جشن پرتاب گوجه در اسپانیا
جشن پرتاب گوجه در اسپانیا
جشن پرتاب گوجه در اسپانیا
Xبستن تبليغ
دیگر صفحات سایت را هم ببینید