برداشتن مجسمه برهنه زن در شهر ساحلی+عکس

مجسمه نفرت انگیز یک زن کاملا برهنه و باردار بر فراز شهر ساحلي انتقادات بسیاری را به همراه داشته است.

مجسمه برهنه

اين مجسمه “حقيقت” نام دارد و وزن آن چيزي در حدود 25 تن و از جنس برنز است که قرار است مدت 20 ساحل در يک شهر ساحلي در انگلستان قرار گيرد. مقامات اين شهر تا کنون بيش از 100 انتقاد از سوي شهروندان دريافت کرده ان دکه اين اثر هنري را زشت و ناپسند و نفرت انگيز توصيف کرده اند.

اين مجسمه برنزي تنديس يک زن باردار است که يک شمشير در دست دارد . صدها نفر از ساکنان اين شهر براي بازديد از مراحل نصب اين مجسمه به اسکله آمده بودند. مرحله جمع آوري و نصب اين مجسمه بيش از 7 روز به طول انجاميد.

طرفداران اين اثر هنري آن را ” تمثيل مدرن از حقيقت و عدالت” ناميده اند در صورتيکه اکثر شهروندان آن را نفرت انگيز و زشت توصيف کرده اند. يک نيمه اندام اين مجسمه ماهيچه ها و عضلات اين زن را به نمايش گذاشته است که باعث شد منتقدان آن را به عنوان يک ايده عجيب تلقي کنند.

مجسمه نفرت انگیز یک زن کاملا برهنه

به محض اينکه مجسمه بر فراز شهر قرار گرفت مردم منطقه عکس آن را در اينترنت به نمايش گذاشتند وبه تبادل نظر در مورد آن پرداختند . خيلي ها معتقدند لزومي در برهنه نشان دادن يک زن باردار وجود ندارد.

مجسمه نفرت انگیز یک زن کاملا برهنه

اين مجسمه جايگزين تنديس فرشته شمال شده است که از سال 1998 در اين منطقه قرار داشت./ گروه خبری پرداد

مطالب مشابه را ببینید!