سلفی گرفتن پس از آزار جنسی و کتک کاری کردن دختر

گرفتن عکس سلفی با صورت خونی دختر پس از تجاوز!

خبر حوادث : پس جوان دختر را مورد آزار و کتک کاری قرار داده بود و سپس برای تحقیر کردن این دختر، با وی عکس سلفی انداخت.

دختر 22 ساله پس از فرار از قربانگاه شیطانی دوست پسرش عکسهایی از اذيت وحشیانه خود توسط وی منتشر کرد.

دختر 22 ساله عکسهایی در فیس بوک خود منتشر کرد که پرده از اذيت وحشیانه او توسط دوست پسرش برمی داشت.این دختر 22 ساله که کایزا اسم دارد در شب سال نو با دوست پسر 30 ساله خود بود که مورد اذيت وحشیانه و ضرب و شتم قرار گرفت.

سلفی گرفتن پس از آزار جنسی و کتک کاری کردن دختر

به گفته کایزا این پسر شیطان صفت پس از اذيت وی نظارت شبکه هاي اجتماعی وی را بدست گرفت و عکس هایي نیز پس از اذيت وی ثبت کرد. به گزارش تاپ ناز طبق تحقیقات پلیس این مرد بی رحم پس از اذيت و کتک زدن دختر جوان در حالی‌که چهره او خونی بود عکس سلفی گرفته ودر شبکه هاي اجتماعی به اشتراک گذاشته بود.

سلفی گرفتن پس از آزار جنسی و کتک کاری کردن دختر

کایزا زمانی که دوست پسرش در خواب بود پیروز به فرار از منزل او شد و پس از این که تحت درمان قرار گرفت عکسهایی از خود در شبکه هاي اجتماعی اش که توسط یکی از دوستانش پس گرفته شده بود منتشر کرد. پلیس همین حالا این پسر شیطان صفت را دستگیر کرده است.گفتنی است که این پسر کایزا را تهدید به مرگ نیز کرده بود.

سلفی گرفتن پس از آزار جنسی و کتک کاری کردن دختر

رابطه جنسی با دوست دختر, تجاوز و آزار جنسی, اذیت کردن دختر

سلفی گرفتن پس از آزار جنسی و کتک کاری کردن دختر

عکس سلفی پس از تجاوز جنسی

سلفی گرفتن پس از آزار جنسی و کتک کاری کردن دختر

سلفی گرفتن پس از اذيت و تجاوز جنسی به دختر جوان

مطالب مشابه را ببینید!