احمقانه ترین کاری که شیطان پرستان می کنند!+تصاویر

این شیطان پرستها بعد از خالکوبی های نا متعارف و فرو کردن اجسام نوک تیز به بدنشان و هزاران کار عجیب و غریب دیگر، این بار یک ماده به نام سالین را به پیشانی تزریق می کنند تا ظاهری برجسته و عجیب پیدا کند.این تزریق وحشتناک چیزی در حدود 16 تا 24 ساعت به طول می انجامد.

شیطان پرست

شیطان پرست

شیطان پرست

شیطان پرست

شیطان پرست

شیطان پرست

شیطان پرست

شیطان پرست

شیطان پرست

مطالب مشابه را ببینید!