شکیرای باردار در کنار همسر، پدر و مادرش +عکس

عکسهای جدید شکیرا 35 ساله و باردار را در شهر بارسلونا و مراسم انتشار کتاب جدید پدرش مشاهده می کنید.در این تصاویر شکیرا در کنار همسرش جرارد پیکه و پدرومادرش مشاهده می کنید.

شکیرا و جرارد پیکه
شکیرا و جرارد پیکه

شکیرا و پدرش
شکیرا و پدرش
شکیرا و پیکه
شکیرا و پیکه
شکیرا و مادرش
شکیرا و مادرش
شکیرا و جرارد پیکه
شکیرا و جرارد پیکه
شکیرا و جرارد پیکه
شکیرا و جرارد پیکه
شکیرا و خانواده اش
شکیرا و خانواده اش

مطالب مشابه را ببینید!