مدال نقره پرتاب دیسک به احسان حدادی رسید

احسان حدادی
حدادی در 9 سانتی متری طلا ماند
رقابت احساس حدادی در حالی ادامه دارد که پرتاب گر نامدار کشورمان در حرکت پنجم در مقام دوم قرار گرفت.
ورزشکار آلمانی موفق شد در پرتاب پنجم با ثبت رکورد 68 متر و 27 سانتی متری به رتبه اول صعد کند تا لحظاتی بعد حدادی با پرتابی بلند تر امید کسب طلای پنجم کاروان ایران را پر رنگ تر کند اما تصاویر آهسته نشان دهنده خطای رخ داده در حرکت وی بودند.
 
‫در ادامه ورزشکار آلمانی و سپس حدادی در پرتاب آخر (ششم) هم مرتکب خطا شد تا مدالی طلا برای رابرت هارتینگ آلمانی مسجل شده و حدادی با کسب نقره المپیک، مدال دیگری به ویترین افتخاراتش بیفزاید.‬
‫شادی ورزشکار آلمانی از غلبه بر حدادی به اندازه ای بود که وی لباسش را در مقابل دیدگان تماشاگران حاضر در استادیوم اصلی مسابقات بدرد.
بدین ترتیب حدادی با اختلاف 9 سانتی متری با رقیب آلمانی، به جایگاه دوم پرتاب دیسک مردان در المپیک لندن رسید تا سومین مدال نقره برای کاروان المپیکی کشورمان به ثبت رسیده و رتبه یازدهم برای کشورمان حاصل شود.

نوشته های مشابه