در اتفاقی نادر یک عنکبوت مار را شکار کرد +تصاویر

یک عنکبوت بزرگ با نیش زدن مار آن را از بین برد.

به گزارش تاپ ناز یک کارمند آفریقایی هنگامی که کار روزانه اش را در شرکت میخواست آغاز کند با یک صحنه عجیب روبرو شد.او در پایین دفتر عنکبوتی را مشاهده کرد که یک مار را کشته و این مار بخت برگشته را درون تارهایش محبوس کرده است.

بعد از دو روز این مار را به آرامی سمت سقف دفتر برد تا از آن استفاده کند.دانشمندان میگویند که این نوع عنکبوت در سراسر جهان بویژه آمریکای شمالی وجود دارد.زهر این نوع مار یک سم خطرناک است که به اعصاب هر جانور زنده ای حمله میکند و با عث اختلال در کارکرد مغز می شود.

شکار مار و عنکبوت

شکار مار و عنکبوت

شکار مار و عنکبوت

شکار مار و عنکبوت

مطالب مشابه را ببینید!