داستان گریه کردن گاوچران اسپانیایی

گاو چران اسپانیایی

آلوارو مونرو ماتادور یک گاو باز اسپانیایی که در مسابقه ای که با یک گاو داشت متوجه این مسئله می شود که گاو نمی خواهد به او حمله کند و با نگاهی معصومانه به این گاوباز نگاه می کند.زمانی که  آلوارو مونرو ماتادور گاو باز معروف اسپانیایى  این موضوع را فهمید یک گوشه از محیط مسابقه نشست و شروع به گریه کردن کرد.چون فهمید که حیوان نمى خواهد با او بجنگد.گاهی شعور یک حیوان بیشتر از بعضی انسانهاست .ای کاش تمام کسانی که به جنگ دامن میزنند به اندازه این گاو شعور داشتند.

مطالب مشابه را ببینید!