شکلک در آوردن عجیب گوگوش+عکس

عکسی از گوگوش و رامش را بر روی یک مجله قبل از انقلاب مشاهده می کنید.

Ramesh+Googoosh

نوشته های مشابه